Vyhláška o odpadech 2022

13.12.2021

Obecně závazná vyhláška obce Okřínek č. 2/2017 o nočním klidu: ozv-2/2017

02.01.2017

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 Požární řád obce: ozv-1/2017

01.01.2017

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – zde:

01.01.2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů –

01.01.2012