Cena vody a odpadních vod 2023

Cenu vody a odpadních vod pro rok 2023 najdete na úřední desce.

Díky dotaci OÚ toto navýšení pro naše občany nebude tak drastické.

05.12.2022