Výběrová řízení

1.11.2019 Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury – kanalizace v obci Okřínek a Srbce Výzva k předložení cenové nabídkyOkřínek – KL VŘ I.koloP002 Návrh PFO

Příloha č.00 Smlouva + přílohy:

P00 Smlouva_OKŘÍNEK-nájem, P01_VymezenPredmetuNajmu, P002_Návrh Plánu, financování a obnovy, P03_VykonoveUkazatele, P04_ObsahRocniZpravy, P05a_Platební mechanismus k ZFM 1.0, P05b_ZFM 1.0, P06_PravidlaPredavaníAprevzetiMajetku, P07_PozadavkyVlastnikaNaPojisteni, P08_PozadavkyVlastníkaNaJistotu, P09_VzorSmlouvySOdberateli, P10_PodrobnejsiVymezeniPojmuProvozovani

Příloha č. 1- Majetková evidence Okřínek

Příloha č. 2 -Projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu_Okřínek

A._Průvodní zpráva: A. PZ_Okřínek_ZD

B._Souhrnná technická zpráva: B. STZ_Okřínek_ZD

C._Situační výkresy:C.1_Přehledná situaceC.2.1_Koordinační situace č.1C.2.2_Koordinační situace č.2C.2.3_Koordinační situace č.3C.2.4_Koordinační situace č.4C.2.5_Koordinační situace č.5C.2.6_Koordinační situace č.6C.2.7_Koordinační situace č.7C.3.1_Katastrální situace č.1C.3.2_Katastrální situace č.2C.3.3_Katastrální situace č.3C.3.4_Katastrální situace č.4C.3.5_Katastrální situace č.5

D.1_Dokumentace stavebních objektů

D.1.1_SO 01 – Řady tlakové kanalizace:D.1.1 – 01_Vzorové uložení PE 100RC(PP)D.1.1 – 02_Způsob opravy dotčených komunikacíD.1.1 – 03_Vzorové provedení proplachů tlakových řadůD.1.1 – 04_Manipulační pruhyD.1.1 – 05_Křížení s VTL plynovodemD.1.1 – 06_Měrná šachtaD.1.1 – 07_Podélný profil tlakového řadu T – 1.částD.1.1 – 08_Podélný profil tlakového řadu T – 2.částD.1.1 – 09_Podélný profil tlakového řadu T – 3.část, D.1.1 – 10_Podélný profil tlakového řadu T – 4.částD.1.1 – 11_Podélný profil tlakového řadu T – 5.částD.1.1 – 12_Podélný profil tlakových řadů T1 , T 1.1D.1.1 – 13_Podélný profil tlakových řadů T 1.2 , T 1.3 , T 1.4D.1.1 – 14_Podélný profil tlakových řadů T 3 , T 4 , T 5D.1.1 – 15_Vzorový podvrt pod komunikacíD.1.1 – 16_Podvrt pod vodotečí – řad T – Km 1,200 – 1,257D.1.1 – 17_Podvrt pod vodotečí – řad T – Km 2,940 – 2,943D.1.1 – 18_Podvrt pod vodotečí – řad T – Km 3,533 – 3,545D.1.1 – 19_Podvrt pod vodotečí – řad T – Km 3,858 – 3,870D.1.1 – 20_Podvrt pod vodotečí – řad T – Km 4,274 – 4,282D.1.1 – 21_Podvrt pod vodotečí – řad T – Km 4,800 – 4,847

D.1.2_SO 02 – Připojovací tlakové řady: D.1.2 – 01_Vzorové uložení PE 100D.1.2 – 02_Schéma napojení připojovacího řadu na hlavní řad

D.1.3_SO 03 – Domovní čerpací stanice tlakové kanalizace: D.1.3 – 01_Vzorová čerpací stanice tlakové kanalizace

D.1.4_SO 04 – Vyrovnávací čerpací stanice: D.1.4 – 01_Vyrovnávací čerpací stanice

D.1.5_SO 05 – Přípojka NN k ČS a měrné šachtě – (viz samostatný seznam): D.1.5_Seznam prilohD.1.5-1_Technická zprávaD.1.5-2_Situace el.pripojkyD.1.5-3_Schema el.pripojky

D.1 – 01_Technická zprávaD.1 – 02_Hydrotechnické výpočtyD.1 – 03_Blokové schéma tlakové kanalizační sítěD.1 – 04_Seznam DČS – Okřínek_ZD

D.2_Dokumentace technických a technologických zařízení

D.2.1_Strojní část – viz samostatný seznam: D.2.1D.2.1-01 rozpD.2.1-01D.2.1-02 rozpD.2.1-02D.2.1-03D.2.1-04D.2.1-05D.2.1-06

D.2.2_Elektročást – viz samostatný seznam: D.2.2_Ellektročást_D.2.2_Okřínek – výkresy_ZDD.2.2_TZ_Kanalizace Okřínek Srbce_ZD

E._Dokladová část: Doklady_OKŘÍNEK

F._Soupis prací (ROZPOČET) a specifikace

F.1_Soupis prací (ROZPOČET): F.1_Soupis prací (ROZPOČET)_OkřínekRekapituale rozpočet – podpisy

F.2_Specifikace: F.2_Specifikace_Okřínek

Seznam příloh_OKŘÍNEK

Přílohy č. 3 – Stavební povolení na vodohospodářské stavby

Příloha č. 4 – Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Příloha č. 5 Manuál k ZFM: Manuál k ZFM 1.0

_______________________________________________________________________

15.7.2019 (vyvěšeno) – 31.7.2019 (sejmuto) – výběrové řízení „Umělý povrch na víceúčelovém hřišti Okřínek “ :
vyzva, foto, kryci_list

_______________________________________________________________________

5.10.2016 (vyvěšeno) – 22.11.2016 (sejmuto) – výběrové řízení „Obnova dětského hřiště v Okřínku“: dětské hřiště

Comments are closed.